Kam patří kovové konzervy z paštik? A co obaly z potravy pro domácí zvířata, do jakého kontejneru je házíte?

Ve většině slovenských domácností tvoří největší odpadovou položku plast. Neznamená to však, že všechen tento plastový odpad umíme i správně vytřídit.

Jak likvidujete obaly potravy pro vaše domácí mazlíčky?
Z plastového odpadu nejvíce lidí třídí nezálohované nápojové obaly a nejméně obaly z léků, vyplývá to z reprezentativního průzkumu OZV ENVI – PAK o třídění odpadu, který byl realizován v dubnu 2022 na reprezentativním vzorku 1000 respondentů. S tříděním kovů jsme na tom ještě o něco hůře a problémy nám dělají například obaly ze sprejů, deodorantů, alobal, ale i obaly z paštik. Více než polovina lidí tyto obaly stále netřídí a běžně končí ve směsném odpadu.

Zálohováním vratných recyklovatelných obalů, které vstoupilo na Slovensku v platnost od 1. ledna 2022, se snižuje množství PET lahví a plechovek v kontejnerech na tříděný odpad. Stále zde však zůstává velké množství různých druhů plastového a kovového odpadu, které je třeba i nadále správně třídit.

dog on the phone with a can

Pokud jste si už v domácnosti zvykli odnášet vratné láhve a plechovky do zálohomatů, je to správný krok, ale jen zálohování nestačí. Zálohované nápojové PET láhve a hliníkové plechovky tvoří totiž jen malé procento všech plastů a kovového odpadu, který vyprodukujeme.

Správným vytříděním dostávají i nezálohované obaly z plastů a kovů šanci na opětovné využití v procesu recyklace. Vyžaduje to zodpovědné třídění odpadu v domácnostech. Zároveň se tím snižuje množství směsného komunálního odpadu, který u nás končí většinou na skládkách.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram