Nucení partnera k sexu: – kolik z nás to považuje za protizákonné?

Sex bez souhlasu považuje za znásilnění 89 procent lidí. Stejné procento respondentů si myslí, že by měl být trestným činem. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury Focus pro Amnesty International Slovensko.

Nucení k sexuálnímu styku

„Výsledky našeho reprezentativního průzkumu naznačují názory slovenské veřejnosti na některé vybrané oblasti, které souvisejí s ochranou lidí před sexuálním násilím a znásilněním. Považujeme je za dobrý signál, který je však nutné přetavit do pozitivních změn v legislativě a praxi,“ komentoval ředitel Amnesty International Slovensko Rado Svoboda.

Vyhýbá se partner sexu? Tady může být chyba
Nucení partnera k sexuálnímu styku považuje za nesprávné 98 procent dotázaných. Neshodují se však v tom, zda je či by mělo být nucení partnera k sexuálnímu styku protizákonné. Dvě pětiny (41 procent) respondentů si myslí, že by mělo být protizákonné a více než třetina ho už považuje za protizákonné (37 procent). Dalších 20 procent dotázaných si myslí, že by nemělo být protizákonné. Dvě procenta dotázaných se přiklání k názoru, že nucení partnera či partnerky k sexuálnímu styku je v pořádku a nemělo by být protizákonné.

A pretty young blond woman enjoying in bed and wearing black bodysuit. She closed her eyes.

Vztahová a sexuální výchova přiměřená věku by měla být součástí výuky v základních a středních školách podle 86 procent dotázaných. Většina dotázaných se také ztotožňuje s názorem, že případy sexualizovaného násilí jsou ohlašovány méně často, než se skutečně dějí. Vyjádřilo se tak 85 procent respondentů.

Průzkum realizovali online dotazníkem na reprezentativním vzorku 1004 respondentů ve věku 18 až 65 let v období od 5. do 11. května.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram